Etik och Musik
ett musikaliskt föredrag

Eva Johansson erbjuder ett unikt föredrag med
inslag av sång och musik.
Föredraget bygger på egna och andras erfarenheter.
På ett lättsamt sätt föreläser Eva om hur hon lever
sitt liv med funktionshinder, sina erfarenheter om
tillgänglighet
till olika miljöer och om bemötande
av människor med funktionshinder.
Som en röd tråd finns etiken.

Prat blandas med sång och musik,
allvar med glädje.

  Föredraget Etik & Musik pågår i ca 2 timmar. Lämpligt som programpunkt i en konferens
eller helt fristående. Föredraget kan anpassas till en specifik målgrupp
Tillbaka till föredrag >>