Evas entusiasm och positiva syn berör och inspirerar publiken.
Leva Livet >>
Tillgänglighet >>
Bemötande >>
Etik och Musik >>
Eva Johansson framför sin publik

 

Föredrag med Eva Johansson

Föredragen handlar om fysisk tillgänglighet,
bemötande
och hur det är att leva med funktionshinder.

Föredrag med Eva Johansson
Föredragen passar
in i många olika sammanhang exempelvis där ett påverkansarbete skall startas upp eller pågår.

Eva Johansson håller föredrag om fysisk tillgänglighet för handikappade

Föredrag med sång och musik. Leva med funktionshinder