Publik

Utöver en allmän publik har följande yrkesgrupper lyssnat på MissJo
som underhållning och/eller Eva Johansson som föredragshållare.

- Arkitekter
- Arbetsterapeuter
- Bibliotekarier
- Chefer och handläggare för: kommuner, landsting,
Barbetsförmedlingar, försäkringskassor
- Högskolestuderande
- Kulturarbetare
- Mässbesökare
- Personal inom turism och kultur
- Personer med egna funktionshinder
- Personliga assistenter
- Politiker
- Sjukgymnaster
- Sjukvårdspersonal
- Skolpersonal
- Tandvårdspersonal

Publik