Tillgänglighet

  Tid: 2x45 minuter, Eva stannar alltid kvar en stund för eventuella frågor
Föredraget kan förlängas med praktiska övningar och gruppdiskussioner.

I föredraget "Tillgänglighet behöver inte vara
krångligt eller dyrt" föreläser Eva om
människovärde och gällande styrdokument.
Hon berättar och ger exempel från den verklighet hon lever i på ett sätt som får åhöraren att
tänka till och känna inspiration till förändring.
Eva visar hur man kan granska olika fysiska
miljöer och utifrån detta öka tillgängligheten,
och att det faktiskt, i många fall, inte behöver
kosta speciellt mycket.

Utöver den tid som Eva är ute och föreläser eller,
som MissJo, underhåller vid olika evenemang
jobbar Eva på Regionbibliotek Västra Götaland.
Där är hon en resurs för regionens kulturarbetare
när det gäller att öka tillgängligheten till kultur
för personer med funktionshinder.
Hon ansvarar för www.tillganglig-kultur.nu

 


Regeringen säger att
till år 2010 skall enkelt åtgärdade hinder, till platser dit allmänheten
har tillträde,vara undan-röjda.

Vad innebär det praktiskt?
Jo att kulturinstitutioner, skolor, hälsovårds-mottagningar, affärer etc som idag är helt eller delvis otillgängliga för människor med funktions-hinder skall anpassas.
tumstock
Tillbaka till föredrag >>